Vuzove.com
София | Пловдив | Варна | Бургас | Стара Загора | Русе | Плевен | Велико Търново | Габрово | Благоевград | Шумен | Свищов | Перник | Ботевград | Банско | Добрич

СОФИЯ

Софийски университет "Св. Климент Охридски" - прием (държавен; посещения: 340350)

Университет за национално и световно стопанство - прием (държавен; посещения: 307338)

Технически университет - прием (държавен; посещения: 176852)

Нов български университет - прием (частен; посещения: 90024)

Университет по архитектура, строителство и геодезия - прием (държавен; посещения: 88956)

Академия на МВР - прием (държавен; посещения: 82391)

Лесотехнически университет - прием (държавен; посещения: 80977)

Медицински университет - прием (държавен; посещения: 74071)

Университет по библиотекознание и информационни технологии - прием (държавен; посещения: 59792)

Висше строително училище "Любен Каравелов" - прием (държавен; посещения: 56184)

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - прием (държавен; посещения: 50802)

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - прием (държавен; посещения: 46995)

Колеж по телекомуникации и пощи - прием (държавен; посещения: 40627)

Химикотехнологичен и металургичен университет - прием (държавен; посещения: 39716)

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - прием (частен; посещения: 35811)

Национална спортна академия - прием (държавен; посещения: 34155)

Висше училище по застраховане и финанси - прием (частен; посещения: 32781)

Военна академия "Г. С. Раковски" - прием (държавен; посещения: 31819)

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - прием (държавен; посещения: 26559)

Национална художествена академия - прием (държавен; посещения: 22392)

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството - прием (частен; посещения: 16433)

Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - прием (държавен; посещения: 13546)

Театрален колеж "Любен Гройс" - прием (частен; посещения: 11733)

Професионален колеж "Бизнес и финанси" - прием (частен; посещения: 8047)

Арт Колеж - прием (частен; посещения: 7552)

Колеж "Св. Ариадна" - (частен; посещения: 7048)

[ нагоре ]

ПЛОВДИВ
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - прием (държавен; посещения: 234221)

Аграрен университет - прием (държавен; посещения: 61926)

Университет по хранителни технологии - прием (държавен; посещения: 55845)

Медицински университет - прием (държавен; посещения: 48275)

Технически университет - София, филиал Пловдив - прием (държавен; посещения: 46172)

Европейски колеж по икономика и управление - прием (частен; посещения: 31449)

Колеж по икономика и администрация - прием (частен; посещения: 27532)

Висше училище "Земеделски колеж" - прием (частен; посещения: 19182)

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - (държавен; посещения: 18339)

[ нагоре ]

ВАРНА
Икономически университет - прием (държавен; посещения: 213216)

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - прием (частен; посещения: 78153)

Технически университет - прием (държавен; посещения: 72359)

Медицински университет "Проф. П. Стоянов" - (държавен; посещения: 50047)

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - прием (държавен; посещения: 34598)

[ нагоре ]

БУРГАС
Университет "Проф. Асен Златаров" - прием (държавен; посещения: 81527)

Бургаски свободен университет - прием (частен; посещения: 49008)

Професионален колеж "Васил Левски" - (частен; посещения: 4334)

[ нагоре ]

СТАРА ЗАГОРА
Тракийски университет - прием (държавен; посещения: 105651)

Колеж "Телематика" - прием (частен; посещения: 19920)

[ нагоре ]

РУСЕ
Русенски университет "Ангел Кънчев" - прием (държавен; посещения: 77939)

[ нагоре ]

ПЛЕВЕН
Медицински университет - прием (държавен; посещения: 37181)

[ нагоре ]

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - прием (държавен; посещения: 190926)

Национален военен университет "Васил Левски" - прием (държавен; посещения: 50216)

[ нагоре ]

ГАБРОВО
Технически университет - прием (държавен; посещения: 55713)

[ нагоре ]

БЛАГОЕВГРАД
Югозападен университет "Неофит Рилски" - прием (държавен; посещения: 149720)

Американски университет в България - прием (частен; посещения: 28450)

[ нагоре ]

ШУМЕН
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - прием (държавен; посещения: 69922)

[ нагоре ]

СВИЩОВ
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - прием (държавен; посещения: 147173)

[ нагоре ]

ПЕРНИК
Европейски политехнически университет - прием (частен; посещения: 8018)

[ нагоре ]

БОТЕВГРАД
Международно висше бизнес училище - прием (частен; посещения: 57295)

[ нагоре ]

БАНСКО
Колеж по туризъм - (частен; посещения: 18567)

[ нагоре ]

ДОБРИЧ
Висше Училище Международен Колеж - прием (частен; посещения: 20601)

[ нагоре ]


Посещенията се отчитат от 14 октомври 2004 г.
Абонамент
Абонати


Receive HTML?